Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

P903 Vachtkleur Tobiano

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier enkel bepaald worden door het uitvoeren DNA-testen.

Een paard met het Tobiano vachtpatroon, ook wel Platenbont genoemd, heeft gewoonlijk wit onder de spronggewrichten en knieën aan alle vier de benen en witte vlekken op het lichaam met scherpe en mooi afgeronde randen. Het hoofd is donker, met witte aftekeningen zoals die van een effen gekleurd paard. De witte vlekken/platen op het lichaam kruisen in het algemeen de ruggengraat. De huid onder de witte vlekken is roze en onder de gekleurde gebieden zwart. De ogen zijn meestal bruin, maar één of beide kunnen ook blauw of gedeeltelijk blauw zijn. De staart kan uit twee kleuren bestaan, een karakteristiek kenmerk dat zelden gezien wordt bij paarden die niet tobiano zijn. Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden.

De test Vachtkleur Tobiano (P903) test voor een genetische factor die invloed heeft op de functie van het KIT gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel TO resulteert in het Tobiano patroon en het recessieve allel N heeft geen invloed op de basiskleur.

Test specifieke informatie

Deze test maakt onderdeel uit van een combinatiepakket.

Sinds 2015 zijn twee merknamen ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De meeste vachtkleuren en vachttypes zijn normaal gesproken vanaf de geboorte herkenbaar.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vachtkleur is gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Kleurfactoren vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

Genetische kenmerken zijn geen ziekte.

Code P903

Vachtkleur Tobiano

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal