Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

P387 Distichiasis

Achtergrond

Distichiasis is een oogaandoening waarbij wimpers door de Meibomse klieren van het ooglid groeien. Daarom wordt er een tweede rij wimpers gevormd, genaamd distichiae.

Distichiasis oogleden verschillen van normale, ze kunnen korter, dunner en met minder pigment of dik en stijf zijn. Dit kan scheuringen veroorzaken, corneale irritatie, keratitis en corneale erosies of zweren die het oogcomfort en het gezichtsvermogen kunnen beïnvloeden en zelfs kan leiden tot secudaire infecties. Dit kan er zelfs voor zorgen dat het oog verloren gaat.

Test specifieke informatie

Deze test is gebaseerd op een genoombrede associatiestudie. Deze studie toont een genetische mutatie aan die geassocieerd is met distichiasis bij Friesche paarden. Er is nog niet aangetoond welke wijze van overerving deze mutatie heeft. Een recessieve wijze van overerving wordt verondersteld, de penetrantie van de mutatie moet nog verder worden onderzocht.

Leeftijd

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte heeft tot gevolg dat een dier beschikt over verminderd zicht, of blind wordt.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Fries Paard. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor deze DNA test accepteren wij de volgende materialen: bloed EDTA, bloed heparine, sperma, speeksel en swabs. Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

Vererving

De erfelijkheid van deze ziekte is niet helemaal duidelijk.

Ernst van de aandoening

-

Code P387

Distichiasis

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal