Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

P305 Vachtkleur Appaloosa Patroon-1 (PATN1)

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier enkel bepaald worden door het uitvoeren DNA-testen.

Het Appaloosa stippen patroon, ook bekend als Leopard Complex spotting (LP) omvat een hele verzameling bijzondere witpatronen bij paarden. Appaloosa kleurige paarden hebben drie aanvullende karakteristieke kenmerken: huidpigmentatie (“mottled”) op snuit en/of geslachtsdelen, gestreepte hoeven en een witte oogrok (sclera). Het Appaloosa patroon is het resultaat van een incompleet dominante mutatie het TRPM1 gen, dit gen is ook bekend als het LP gen. Het LP gen is verantwoordelijk voor het tot uiting komen van de diverse Appaloosa patronen, terwijl andere genen de omvang (of hoeveelheid) van het wit bepalen. Een van de genen die geassocieerd is met een verhoogde hoeveelheid wit bij LP paarden is geïdentificeerd (RFWD3) en wordt Pattern-1 (PATN1) genoemd. De Vachtkleur Appaloosa Patroon-1 (PATN1) test (P305) test de genetische status van het PATN1 gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel PATN1 resulteert in een verhoogde hoeveelheid wit bij paarden die tenminste een kopie van het LP allel op het LP gen hebben. Het recessieve allel N heeft geen invloed op de basis vachtkleur. Paarden die één kopie van het LP allel in combinatie met tenminste een kopie van het PATN1 allel hebben zijn meestal Leopard/Panterbont of bijna Leopard. Paarden die twee kopieën van het LP allel hebben in combinatie met tenminste een kopie van het PATN1 allel zijn meestal Few-spot of bijna Few-spot. Paarden die tenminste een kopie van het PATN1 allel maar geen kopie van het LP allel hebben zullen geen Appaloosa vachtkleur hebben maar kunnen wel allel PATN1 doorgeven aan nakomelingen.

Test specifieke informatie

Sinds 2015 zijn twee merken ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Appaloosa, British Spotted Ponies, Knabstrupper, Minipaard, Pony of the Americas. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Haar, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben.

Ernst van de aandoening

-

Code P305

Vachtkleur Appaloosa Patroon-1 (PATN1)

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal