Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H891 Familiaire Shar-Pei Fever (SPAID)

Achtergrond

Familiaire Shar-Pei Fever, ook wel Shar-Pei Autoinflammatory Disease (SPAID) genoemd, is een erfelijke auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door terugkerende koortsaanvallen en artritis (gezwollen en pijnlijke hielen). Daarom wordt het ook wel "Swollen Hock Syndrome" genoemd. Klinische symptomen van SPAID zijn koorts, pijn in de achterpoten, overmatig drinken en overmatig plassen. Een mutatie die verantwoordelijk is voor de ziekte werd geïdentificeerd in het MTBP-gen.

Shar-Pei Fever kan door een dierenarts worden behandeld met pijnstillers en medicatie om de nierfunctie te ondersteunen en koorts te verminderen.

Test specifieke informatie

Het is waarschijnlijk dat deze mutatie een onvolledige dominante overerving is bij de Shar-Pei hond. Shar-Pei honden met één exemplaar van de mutatie lopen dus een hoger risico op SPAID en honden met twee exemplaren zullen door SPAID worden getroffen.

Leeftijd

‘Early onset’ – Deze term geeft aan, dat de ziekte op jongere leeftijd ontstaat. De benaming ‘early onset’ vormt de tegenhanger van ‘late onset’, waarbij een ziekte op latere leeftijd ontstaat. Vaak bestaan bij aandoeningen meerdere onderliggende mutaties.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kenmerk of ziekte van diverse organen en weefsels in het hele lichaam.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Shar-Pei. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben. Dragers zullen in de regel niet ziek worden.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

Code H891

Familiaire Shar-Pei Fever (SPAID)

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal