Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H889 Doofheid met Vestibulaire Disfunctie (DVD)

Achtergrond

Bilaterale doofheid en vestibulaire disfunctie (dvd) wordt ook wel DINGS genoemd. Het is een neurologische aandoening die doofheid en problemen met de coördinatie en het evenwicht van de hond veroorzaakt als gevolg van een onjuiste ontwikkeling van het binnenoor. Een mutatie die verantwoordelijk is voor de ziekte werd geïdentificeerd in het MYO7A-gen. Aangetaste honden hebben geen goede ontwikkeling van het slakkenhuis in het oor. Dit veroorzaakt een onjuiste overdracht en versterking van geluiden van oor naar hersenen. Direct verbonden met het slakkenhuis is het vestibulaire labyrint (evenwichtsorgaan). Normaal gesproken geeft dit labyrint informatie over beweging, ruimtelijke oriëntatie en hoofdposities aan de hersenen. Een hond met DVD heeft problemen met evenwicht, duizeligheid en ruimtelijke oriëntatie. De symptomen kunnen mild tot ernstig zijn en kunnen progressief zijn. Vroege tekenen van DINGS bij puppy's.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

‘Early onset’ – Deze term geeft aan, dat de ziekte op jongere leeftijd ontstaat. De benaming ‘early onset’ vormt de tegenhanger van ‘late onset’, waarbij een ziekte op latere leeftijd ontstaat. Vaak bestaan bij aandoeningen meerdere onderliggende mutaties.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kenmerk of ziekte van de zintuigen (oren, ogen).

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Doberman Pinscher. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Swab, Weefsel, Sperma. Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben. Dragers zullen in de regel niet ziek worden.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

Code H889

Doofheid met Vestibulaire Disfunctie (DVD)

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal