Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H476 CombiBreed FCI Rasgroep 03

Achtergrond

Dit Combinatiepakket CombiBreed Rasgroep 03 is bestemd voor honden binnen de FCI Rasgroep 3, Terriers. Dit pakket bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op dieren in elke leeftijd.

Het Combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:
H303 Spinocerebellar ataxie
H312 Craniomandibulaire Osteopathie
H324 FBN2
H357 Cone Rod Dystrofie 1 (crd1)
H358 Cone Rod Dystrofie 2 (crd2)
H360 Galblaas Mucocelie
H363 Hyperkeratosis, epidermolytisch
H421 Heuplaxiteit 2
H423 SCID
H485 Congenitaal Hypothyroidisme (CHG) 2
H488 Congenitaal Hypothyroidisme (CHG) 3
H492 Hyperkeratose, palmoplantaire
H509 Polycysteuze Nieren (PKD1)
H677 Von-Willebrands Disease Type 1
H699 Erfelijk Cataract 2 (HC) - HSF4
H724 L2-HGA
H744 Von-Willebrands Disease Type 3
H804 Cerebellaire Ataxie / NCL-A
H811 Hyperuricemie (HUU)
H849 Primaire Lens Luxatie (PLL)
H919 Heuplaxiteit 1

Test specifieke informatie

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) initieert een strategie voor genetische vooruitgang, door meerdere DNA-markers in een Combinatiepakket aan te bieden. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van Dna-testen.

In aansluiting op de genoemde strategie zijn CombiBreed pakketten samengesteld per Rasgroep en niet per individueel ras.

Waarom CombiBreed pakketten per rasgroep?
• De toegepaste hoogwaardige technologie brengt logistieke efficiëntie binnen ons laboratorium. Hierdoor kunnen we de CombiBreed combinatiepakketten aanbieden voor een zeer aantrekkelijke prijs.
• De CombiBreed Rasgroep pakketten bevatten DNA-testen die aanwezig zijn in minimaal één ras binnen die rasgroep. Bij publicatie van een DNA-test door de wetenschap wordt aangegeven voor welk hondenras de genetische variatie gevalideerd is.
• Ervaring leert dat een genetische variatie in nauwverwante rassen voorkomt, hoewel dit slechts in één ras wetenschappelijk gepubliceerd is. Mutaties die in één ras beschreven zijn, kunnen ook in andere (nauwverwante) rassen voorkomen. Het voorkomen van deze variatie in andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren.
• Ons assortiment DNA-testen wordt een aantal keer per jaar herzien en uitgebreid. De nieuw beschikbare testen worden direct vermeld in onze webshop.
• Wij verzoeken u ons te melden wanneer het ras van uw hond niet vermeld staat bij het overzicht van rassen (via ons contactformulier).

Een actueel overzicht van de genetische varianten in een ras kan vastgesteld worden door een CombiBreed pakket aan te vragen. Waardevolle informatie over voorheen niet bekende genetische variatie wordt regelmatig gevonden met behulp van onze CombiBreed testen. Echter, uiteindelijk beslist de opdrachtgever welk pakket testen uitgevoerd wordt.

Leeftijd

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: American Staffordshire Terrier (AmStaff), Bedlington Terriër, Cairn Terriër, Fox Terriër, Glen of Imaal Terriër, Jack Russell Terriër, Kerru Blue Terriër, Manchester Terriër, Schotse Terriër, Staffordshire Bull Terriër, Terriër, Westhighland White Terrier. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Vererving

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ernst van de aandoening

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Code H476

CombiBreed FCI Rasgroep 03

€ 114,35 (Inclusief 21% BTW)
€ 94,50 (Excl. BTW)
Aantal