Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

Vachtkleur en variatie paard

Ieder paard heeft een basis vachtkleur, deze kan zwart, bruin of vos zijn. Het Extensie en Agouti gen controleren deze basiskleuren. Het Extensie gen regelt de productie van zwart en rood pigment terwijl de verdeling van het zwarte pigment wordt gecontroleerd door het agouti gen.

De overige kleurgenen fungeren als wijzigingsfactoren (verdunning of depigmentatie) op de basis vachtkleur van een paard. Er zijn ten minste vijf genen die de vachtkleur van een paard verdunnen : Cremello, Champagne, Dun, Pearl en Silver. Daarnaast zijn er een aantal genen bekend die het kleurpatroon wijzigen door het verwijderen van kleur (depigmentatie). Dit betreft de genen Overo, Sabino, Tobiano, Schimmel, Dominant Wit , Witte Vlekken, Appaloosa Spotting en Pattern-1. VHLGenetics biedt momenteel nog geen test aan voor Appaloosa Spotting.

Binnen de hierboven beschreven vachtkleuren, zijn er drie genen die de belangrijkste verschillen verklaren; Het Agouti-, Extensie- en Cremello verdunnings-gen. In de tabel hieronder worden de mogelijke combinaties van deze genen weergegeven.

Vachtkleur

Agouti

Extensie

Cremello

Zwart

a/a

E/E of E/e

N/N

Bruin

A/A of A/a

E/E of E/e

N/N

Vos

A/A, A/a of a/a

e/e

N/N

Smoky

a/a

E/E of E/e

N/Cr

Valk

A/A of A/a

E/E of E/e

N/Cr

Palomino

A/A, A/a of a/a

e/e

N/Cr

Zilversmoky

a/a

E/E of E/e

Cr/Cr

Perlino

A/A of A/a

E/E of E/e

Cr/Cr

Cremello

A/A, A/a of a/a

e/e

Cr/Cr

 

BASIS KLEUREN:

P904 Vachtkleur Vos

Ieder paard heeft een basiskleur, deze kan zwart, bruin of vos zijn. Het Extensie en Agouti gen controleren deze basiskleuren. Het Extensie gen (E-locus) controleert de productie van zwart en rood pigment. De test vachtkleur vos (P904) test de genetische status van het Extensie gen. Het Extensie gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel E produceert zwart pigment en het recessieve allel e produceert rood pigment. Alle paarden, ongeacht hun vachtkleur hebben de genetische basis voor zwart of rood pigment. Roodachtige paarden (bijvoorbeeld vos, palomino en cremello) hebben twee kopieën van het recessieve allel e, ook wel homozygoot ee genoemd. Zwart gepigmenteerde paarden (bijvoorbeeld, zwart, bruin, smoky, valk, zilversmoky en perlino) hebben ten minste één kopie van het allel E. Ze kunnen homozygoot EE of heterozygoot Ee zijn.

De test Vachtkleur Vos geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Vos in combinatie met de mogelijke resultaten voor de vachtkleur Agouti test weergegeven:

Resultaat Vos

Resultaat Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

e/e

A/A, A/a of a/a

Vos

Alleen het recessieve allel e is aangetoond, het paard is homozygoot voor rood pigment (ee). De basiskleur is vos tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel e doorgeven aan zijn nakomelingen.

E/e

a/a

Zwart

Het paard is heterozygoot voor rood pigment (Ee). De basiskleur is zwart tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel E of allel e doorgeven aan zijn nakomelingen.

E/e

A/A of A/a

Bruin

Het paard is heterozygoot voor rood pigment (Ee). De basiskleur is bruin tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel E of allel e doorgeven aan zijn nakomelingen.

E/E

a/a

Zwart

Alleen het dominante allel E is aangetoond, het paard is homozygoot voor zwart pigment (EE). De basiskleur is zwart tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel E doorgeven aan zijn nakomelingen en kan daardoor geen roodachtige veulens voortbrengen.

E/E

A/A of A/a

 

Bruin

Alleen het dominante allel E is aangetoond, het paard is homozygoot voor zwart pigment (EE). De basiskleur is bruin tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel E doorgeven aan zijn nakomelingen en kan daardoor geen roodachtige veulens voortbrengen.

TERUG NAAR BOVEN

P907 Vachtkleur Agouti

Ieder paard heeft een basiskleur, deze kan zwart, bruin of vos zijn. Het Extensie en Agouti gen controleren deze basiskleuren. Het agouti-gen (A-locus) controleert de distributie van het zwarte pigment. Het pigment kan zich gelijkmatig verdelen of naar de uiteinden van het lichaam (manen, staart, onderbenen en in de oren). Het Agouti gen heeft geen effect op paarden die homozygoot ee zijn voor het Extensie gen, het agouti gen heeft namelijk alleen effect als er zwart pigment aanwezig is. De test vachtkleur Agouti (P907) test de genetische status van het Agouti gen. Het Agouti gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel A beperkt het zwarte pigment tot de uiteinden van het paard (bijvoorbeeld in bruine en valk kleurige paarden) en het recessieve allel a verdeelt zwart pigment uniform over het hele lichaam Alleen wanneer het paard twee kopieën van het recessieve allel a heeft (homozygoot aa), wordt het zwarte pigment gelijkmatig verdeeld. Het zwarte pigment verdeeld zich naar de uiteinden als ten minste een kopie van het allel A aanwezig is. Alle paarden, ongeacht hun vachtkleur hebben de genetische basis voor de distributie van zwart pigment, dit is echter niet altijd aan de buitenkant zichtbaar. Alle paarden, ongeacht hun vachtkleur hebben de genetische basis voor de distributie van zwart pigment, dit is echter niet altijd aan de buitenkant zichtbaar.

De test vachtkleur Agouti geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test vachtkleur Agouti in combinatie met de mogelijke resultaten voor de vachtkleur Vos test weergegeven:

Resultaat Agouti

Resultaat Vos

Vachtkleur

Omschrijving

a/a

E/E of E/e

Zwart

Alleen het recessieve allel a is aangetoond. Het zwarte pigment is gelijkmatig verdeeld. Indien het paard niet e/e is voor het Extensie gen, is de basiskleur zwart tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel a doorgeven aan zijn nakomelingen.

a/a

e/e

Vos

Alleen het recessieve allel a is aangetoond. Het zwarte pigment is gelijkmatig verdeeld. Omdat het paard e/e is voor het Extensie gen is de basiskleur vos tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel a doorgeven aan zijn nakomelingen.

A/a

E/E of E/e

Bruin

Het paard is heterozygoot getest voor Agouti. Het zwart pigment is verdeeld naar de uiteinden. Indien het paard niet e/e is voor het Extensie gen, is de basiskleur bruin tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel A doorgeven aan zijn nakomelingen.

A/a

e/e

Vos

Het paard is heterozygoot getest voor Agouti. Het zwart pigment is verdeeld naar de uiteinden. Omdat het paard e/e is voor het Extensie gen is de basiskleur vos tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel A doorgeven aan zijn nakomelingen.

A/A

E/E of E/e

Bruin

Alleen het dominante allel A is aangetoond. Het zwart pigment is verdeeld naar de uiteinden. Indien het paard niet e/e is voor het Extensie gen, is de basiskleur bruin tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel A doorgeven aan zijn nakomelingen en kan daardoor geen zwarte veulens voortbrengen.

A/A

e/e

Vos

Alleen het dominante allel A is aangetoond. Het zwart pigment is verdeeld naar de uiteinden. Omdat het paard e/e is voor het Extensie gen is de basiskleur vos tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel A doorgeven aan zijn nakomelingen en kan daardoor geen zwarte veulens voortbrengen.

TERUG NAAR BOVEN

VERDUNNINGEN:

P713 Vachtkleur Cremello Verdunningsfactor

Het crème verdunningsgen heeft invloed op zowel rood als zwart pigment en verdunt de basis vachtkleuren naar lichtere vachttinten. In verschillende rassen wordt dit als een gewenst kenmerk beschouwd. Het crème verdunningsgen is verantwoordelijk voor palomino, valk, smoky, cremello, perlino en zilver smoky vachtkleuren. Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden. De test vachtkleur Cremello verdunningsfactor (P713) test de genetische status van het MATP gen. Het MATP gen heeft twee varianten (allelen). Het allel Cr is semi-dominant. Eén kopie van het Cr allel verdunt de vachtkleur met een enkele dosis, wat resulteerd tot palomino, valk of smoky. Twee kopieën van het Cr allel verdunnen de vachtkleur met een dubbele dosis tot cremello, perlino of zilver smoky. Het effect op zwart pigment kan heel subtiel zijn. Paarden met twee kopieën van het Cr allel worden ook wel “double-dilutes” of “blue-eyed cream” genoemd en ze delen een aantal karakteristieke kenmerken. De ogen zijn lichtblauw (bleker dan de ongepigmenteerde blauwe ogen van paarden met een witte kleur of witte vlekken) en de huid is roze. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test Vachtkleur Cremello Verdunningsfactor geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Cremello Verdunningsfactor in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Cremello Verdunningsfactor

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

Onverdund. De basiskleur is vos tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Onverdund. De basiskleur is bruin tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Onverdund. De basiskleur is zwart tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/Cr

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Palomino

 

Heterozygoot verdund, één kopie van het Cr-allel. De basis vachtkleur vos is verdund tot palomino. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Cr doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Cr

E/E of E/e + A/A of A/a

Valk

Heterozygoot verdund, één kopie van het Cr-allel. De basis vachtkleur bruin is verdund tot valk. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Cr doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Cr

E/E of E/e + a/a

Smoky

Heterozygoot verdund, één kopie van het Cr-allel. De basis vachtkleur zwart is verdund tot Smoky. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Cr doorgeven aan zijn nakomelingen.

Cr/Cr

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Cremello

 

Dubbel verdund, twee kopieën van het Cr-allel. De basiskleur vos is verdund tot Cremello. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Cr doorgeven aan zijn nakomelingen

Cr/Cr

E/E of E/e + A/A of A/a

Perlino

Dubbel verdund, twee kopieën van het Cr-allel. De basis vachtkleur bruin is verdund tot Perlino. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Cr doorgeven aan zijn nakomelingen

Cr/Cr

E/E of E/e + a/a

Zilver smoky

Dubbel verdund, twee kopieën van het Cr-allel. De basiskleur zwart is verdund tot Smoky. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Cr doorgeven aan zijn nakomelingen

TERUG NAAR BOVEN

P853 Vachtkleur Champagne

Het Champagne verdunningsgen maakt de vachtkleur van paarden lichter door verdunning van het pigment. De huid van Champagne-verdunde paarden is rozeachtig/lavendel en wordt gespikkeld naarmate het paard ouder wordt; dit spikkelpatroon is zichtbaar rond de ogen, neus, onder de staart, bij de uier en de schede. Bij de geboorte is de kleur van de ogen is blauw-groen en deze wordt donkerder tot amberkleurig als het paarden ouder wordt. Champagne heeft de volgende effecten op de basis vachtkleur van paarden:

Vos -> Gold champagne: een gouden lichaamskleur en vaak lichte manen en staart. Gold champagne lijken uiterlijk erg veel op palomino kleurige paarden.

Bruin -> Amber champagne: een goudbruine kleur met bruine manen, staart en puntjes van de oren.

                                                            

Zwart -> Classic Champagne: een donkere goudbruine kleur met bruine manen, staart en puntjes van de oren.

Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden. De test Vachtkleur Champagne (P853) test de genetische status van het SLC36A1 gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel Ch resulteert in de champagne verdunning en het recessieve allele N heeft geen effect op de basiskleur.

De test Vachtkleur Champagne geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema staan de resultaten van de Vachtkleur Champagne test in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleur bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Champagne

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Onverdund. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Onverdund. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Onverdund. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/Ch

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Gold Champagne

 

Eén kopie van het dominante Ch-allel. De basis vachtkleur vos is verdund tot Gold Champagne. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Ch doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Ch

E/E of E/e + A/A of A/a

Amber Champagne

Eén kopie van het dominante Ch-allel. De basis vachtkleur bruin is verdund tot Amber Champagne. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Ch doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Ch

E/E of E/e + a/a

Classic Champagne

Eén kopie van het dominante Ch-allel. De basis vachtkleur zwart is verdund tot Classic Champagne. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Ch doorgeven aan zijn nakomelingen.

Ch/Ch

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Gold Champagne

 

Twee kopieën van het dominante Ch-allel. De basis vachtkleur vos is verdund tot Gold Champagne. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Ch doorgeven aan zijn nakomelingen

Ch/Ch

E/E of E/e + A/A of A/a

Amber Champagne

Twee kopieën van het dominante Ch-allel. De basis vachtkleur bruin is verdund tot Amber Champagne. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Ch doorgeven aan zijn nakomelingen

Ch/Ch

E/E of E/e + a/a

Classic Champagne

Twee kopieën van het dominante Ch-allel. De basis vachtkleur zwart is verdund tot Classic Champagne. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Ch doorgeven aan zijn nakomelingen

TERUG NAAR BOVEN

P660 Vachtkleur Dun

Het Dun verdunningsgen maakt de lichaamskleur van het paard lichter, waarbij het hoofd, de onderbenen, manen en staart onverdund blijven. Een typisch kenmerk van de wildkleur-verdunning (in het Engels Dun genaamd) zijn de primitieve markeringen, bij bijna al deze paarden is de aalstreep zichtbaar, de aanwezigheid van andere primitieve markeringen varieert. Andere gemeenschappelijke markeringen zijn horizontale zebrastrepen op de benen, dwarse strepen op de schouders, en een rand van lichte haren langsde donkere manen en staart. De wildkleur verdunning met primitieve markeringen wordt beschouwd als de oorspronkelijk kleur (wild-type) en komt voor bij wilde paarden zoals de przewalski paarden. Het Dun verdunningsgen verdunt zowel rood als zwart pigment, en de resulterende kleuren variëren van abrikooskleurig, goud, donker grijs, olijfkleurig en veel meer subtiele variaties. Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden. De test Vachtkleur Dun (P660) test de genetische status van het TBX3 gen. Dit gen heeft drie varianten (allelen); allel D is dominant over de allelen nd1 and nd2; allel nd1 is dominant over nd2. Het dominant allel D resulteert in wildkleur-verdunning met primitieve markeringen. Allel nd1 verdunt de vachtkleur van een paard niet, primitieve markeringen zijn aanwezig maar de expressie is variabel. Allel nd2 heeft geen effect op de basiskleur.

De test Vachtkleur Dun geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Dun in combinatie met de mogelijke resultaten van de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Dun

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

nd2/nd2

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos. Geen primitieve markeringen

Twee kopieën van het nd2 allel. Vachtkleur is niet verdund en primitieve markeringen ontbreken. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen.

nd2/nd2

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin. Geen primitieve markeringen

Twee kopieën van het nd2 allel. Vachtkleur is niet verdund en primitieve markeringen ontbreken. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen.

nd2/nd2

E/E of E/e + a/a

Zwart. Geen primitieve markeringen

Twee kopieën van het nd2 allel. Vachtkleur is niet verdund en primitieve markeringen ontbreken. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen.

nd1/nd2

e/e + A/A, A/a of a/a

 

 

Vos. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn

Eén kopie van het nd1 allel en één kopie van het nd2 allel. Het nd1 allel is dominant over het nd2 allel. Vachtkleur is niet verdund. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel nd1 of allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen.

nd1/nd2

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn

Eén kopie van het nd1 allel en één kopie van het nd2 allel. Het nd1 allel is dominant over het nd2 allel. Vachtkleur is niet verdund. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel nd1 of allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen.

nd1/nd2

E/E of E/e + a/a

Zwart. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn

Eén kopie van het nd1 allel en één kopie van het nd2 allel. Het nd1 allel is dominant over het nd2 allel. Vachtkleur is niet verdund. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel nd1 of allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen.

nd1/nd1

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn

Twee kopieën van het nd1 allel. Vachtkleur is niet verdund. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel nd1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

nd1/nd1

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn

 

Twee kopieën van het nd1 allel. Vachtkleur is niet verdund. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel nd1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

nd1/nd1

E/E of E/e + a/a

Zwart. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn

 

Twee kopieën van het nd1 allel. Vachtkleur is niet verdund. Primitieve markeringen kunnen aanwezig zijn. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel nd1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

D/nd2

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Wildkleur vos. Met primitieve markeringen

Eén kopie van het dominante D allel en één kopie van het nd2 allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel D of allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen

D/nd2

E/E of E/e + A/A of A/a

Wildkleur bruin. Met primitieve markeringen

Eén kopie van het dominante D allel en één kopie van het nd2 allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel D of allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen

D/nd2

E/E of E/e + a/a

Wildkleur zwart. Met primitieve markeringen

Eén kopie van het dominante D allel en één kopie van het nd2 allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel D of allel nd2 doorgeven aan zijn nakomelingen

D/nd1

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Wildkleur vos. Met primitieve markeringen

Eén kopie van het dominante D allel en één kopie van het nd1 allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel D of allel nd1 doorgeven aan zijn nakomelingen

D/nd1

E/E of E/e + A/A of A/a

Wildkleur bruin. Met primitieve markeringen

Eén kopie van het dominante D allel en één kopie van het nd1 allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel D of allel nd1 doorgeven aan zijn nakomelingen

D/nd1

E/E of E/e + a/a

Wildkleur zwart. Met primitieve markeringen

Eén kopie van het dominante D allel en één kopie van het nd1 allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel D of allel nd1 doorgeven aan zijn nakomelingen

D/D

e/e + A/A, A/a of a/a

Wildkleur vos. Met primitieve markeringen

Twee kopieën van het dominante D allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel D doorgeven aan zijn nakomelingen.

D/D

E/E of E/e + A/A of A/a

Wildkleur bruin, Zebra dun. Met primitieve markeringen

Twee kopieën van het dominante D allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel D doorgeven aan zijn nakomelingen.

D/D

E/E of E/e + a/a

Wildkleur zwart, Grullo. Met primitieve markeringen

Twee kopieën van het dominante D allel. Vachtkleur is wildkleur vos met primitieve markeringen. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel D doorgeven aan zijn nakomelingen.

TERUG NAAR BOVEN

P783 Vachtkleur Verdunning Pearl

Het Pearl verdunningsgen maakt de vachtkleur van het paard lichter door verdunning van het rode pigment. Een basiskleur vos verbleekt tot een uniforme abrikoos kleur van het lichaam, de manen en de staart. De huid wordt ook bleek. Pearl verdunning wordt ook aangeduid als de 'Barlink Factor.' De test Vachtkleur Pearl (P783) test de genetische status van het SLC45A2 gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het allel Prl, die de Pearl verdunning veroorzaakt is recessief. Dit betekent dat alleen paarden met twee kopieën van het Prl allel een lichtere vacht, manen en staart hebben, en daarbij heldere oogkleuren. Het dominante allel N heeft geen invloed op de basis vachtkleur.

Het Pearl verdunningsgen heeft interactie met het Cremello verdunningsgen en produceert zo pseudo-double dilute fenotypes met een bleke huid en blauw/groene ogen. Indien een paard één kopie van het Prl allel heeft en Cremello verdunning (Cr allel) is ook aanwezig, resulteert dit in een pseudo-double dilute, ook wel pseudo-cremello of pseudo-zilversmoky genoemd.

Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden.

De test Vachtkleur Pearl geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Pearl in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Pearl

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos

Onverdund. De basiskleur vos is niet verdund tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Onverdund. De basiskleur bruin is niet verdund tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Onverdund. De basiskleur zwart is niet verdund tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Prl

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

Eén kopie van het dominante Prl-allel. De basiskleur vos is niet verdund tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Indien Cremello verdunning ook aanwezig is, resulteert dit in een pseudo-double dilute. Het paard kan allel N of allel Prl doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Prl

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Eén kopie van het dominante Prl-allel. De basiskleur bruin is niet verdund tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Indien Cremello verdunning ook aanwezig is, resulteert dit in een pseudo-double dilute. Het paard kan allel N of allel Prl doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Prl

E/E of E/e + a/a

Zwart

Eén kopie van het dominante Prl-allel. De basis vachtkleur zwart is niet verdund tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Indien Cremello verdunning ook aanwezig is, resulteert dit in een pseudo-double dilute. Het paard kan allel N of allel Prl doorgeven aan zijn nakomelingen.

Prl/Prl

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Verdunning Pearl

Twee kopieën van het recessieve Prl allel. De basiskleur vos is verbleekt tot een uniforme abrikoos kleur van de vachtharen, manen en staart. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Prl doorgeven aan zijn nakomelingen

Prl/Prl

E/E of E/e + A/A of A/a

Verdunning Pearl

Twee kopieën van het recessieve Prl allel. De basiskleur bruin is verdund naar een lichtere vachtkleur, manen en staart. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Prl doorgeven aan zijn nakomelingen

Prl/Prl

E/E of E/e + a/a

Verdunning Pearl

Twee kopieën van het recessieve Prl allel. De basiskleur zwart is verdund naar een lichtere vachtkleur, manen en staart. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Prl doorgeven aan zijn nakomelingen

TERUG NAAR BOVEN

P784 Vachtkleur verdunning Silver / MCOA

Het Silver verdunningsgen verdunt het zwarte pigment maar heeft geen effect op het rode pigment. Het effect van het Silver verdunningsgen varieert sterk. De manen en staart zijn lichter tot lichtgeel of zilvergrijs, maar kunnen donkerder worden naarmate de paarden ouder worden. Een zwarte kleur wordt verdund tot chocolade met lichtere manen en staart. Een bruin paard met Silver verdunning heeft meestal lichtere manen en staart, evenals lichtere onderbenen (de plaatsen met zwart pigment). Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden.

De test Vachtkleur Silver (P784) test de genetische status van het PMEL17 allel. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel Z resulteert in de verdunning en het recessieve allel N heeft geen effect op de basiskleur.

Dezelfde mutatie die de vachtkleur Zilver bepaalt is tevens verantwoordelijk voor een ziekte aangeduid als Multiple Congenital Ocular Anomalies (MCOA) Syndrome, die een brede variatie aan aandoeningen in het voorste en achterste deel van het oog veroorzaakt. De ernst van het syndroom is dosis gerelateerd, paarden met een kopie van het allel Z hebben minder ernstige symptomen dan paarden met 2 kopieën van allel Z.

De test Vachtkleur Silver geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Silver in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaten Silver

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Onverdund. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Onverdund. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Onverdund. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/Z

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Eén kopie van het dominante Z allel. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Z doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Z

E/E of E/e + A/A of A/a

Silver verdunning op Bruin

Eén kopie van het dominante Z allel. Het zwarte pigment van bruine paarden op de onderbenen is lichter en manen en staart zijn lichtgeel . Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Z doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/Z

E/E of E/e + a/a

Chocolade

Eén kopie van het dominante Z allel. De basiskleur zwart is verdund naar chocolade met lichtgele manen en staart. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Z doorgeven aan zijn nakomelingen.

Z/Z

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Twee kopieën van het dominante Z allel. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Z doorgeven aan zijn nakomelingen.

Z/Z

E/E of E/e + A/A of A/a

Silver verdunning op Bruin

Twee kopieën van het dominante Z allel. Het zwarte pigment van bruine paarden op de onderbenen is lichter en manen en staart zijn lichtgeel . Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Z doorgeven aan zijn nakomelingen.

Z/Z

E/E of E/e + a/a

Chocolade

Twee kopieën van het dominante Z allel. De basiskleur zwart is verdund naar chocolade met lichtgele manen en staart. Deze kleur kan verder gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel Z doorgeven aan zijn nakomelingen.

TERUG NAAR BOVEN

PATRONEN:

P591 Vachtkleur Dominant Wit 1

Een andere naam voor wit patronen bij paarden is Dominant Wit of Wit. Dominant Wit patronen zijn variabel, variërend van Sabino-achtige patronen tot volledig witte paarden. De kleur van de ogen bij Dominant Witte paarden is bruin. Er zijn ongeveer 20 verschillende mutaties geïdentificeerd die gekoppeld zijn aan witte patronen, alle mutaties zijn gevonden in het KIT gen. Behalve de mutatie voor W20, zijn meest van de bekende Dominant Witte mutaties recent ontstaan en komen daardoor alleen voor in specifieke lijnen binnen een ras. De test Vachtkleur Dominant Wit 1 (P591) test de mutatie die bekend is onder de naam W18 in het KIT gen. Deze test detecteert twee varianten (allelen). Het allel W18 is dominant. Eén of twee kopieën van het W18 allel resulteren in paarden die een zekere mate van wit vertonen, het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test Vachtkleur Dominant Wit 1 geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Dominant Wit 1 in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Dominant Wit 1

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Niet Dominant Wit. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Niet Dominant Wit. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Niet Dominant Wit. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/W18

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Eén kopie van het W18 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel W18 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/W18

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Eén kopie van het W18 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel W18 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/W18

E/E of E/e + a/a

Zwart met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Eén kopie van het W18 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel W18 doorgeven aan zijn nakomelingen.

W18/W18

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Twee kopieën van het W18 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel W18 doorgeven aan zijn nakomelingen.

W18/W18

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Twee kopieën van het W18 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel W18 doorgeven aan zijn nakomelingen.

W18/W18

E/E of E/e + a/a

Zwart met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Twee kopieën van het W18 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel W18 doorgeven aan zijn nakomelingen.

TERUG NAAR BOVEN

P592 Vachtkleur Dominant Wit 3

Een andere naam voor wit patronen bij paarden is Dominant Wit of Wit. Dominant Wit patronen zijn variabel, variërend van Sabino-achtige patronen tot volledig witte paarden. De kleur van de ogen bij Dominant Witte paarden is bruin. Er zijn ongeveer 20 verschillende mutaties geïdentificeerd die gekoppeld zijn aan witte patronen, alle mutaties zijn gevonden in het KIT gen. Behalve de mutatie voor W20, zijn meest van de bekende Dominant Witte mutaties recent ontstaan en komen daardoor alleen voor in specifieke lijnen binnen een ras. De test Vachtkleur Dominant Wit 3 (P592) test de mutatie die bekend is onder de naam W20 in het KIT gen. Deze test detecteert twee varianten (allelen). Het allel W20 is dominant. Eén of twee kopieën van het W20 allel hebben een subtiel effect op de hoeveelheid wit die tot uiting komt. Het W20 allel in combinatie met andere wit patroon genen blijkt de expressie van wit te versterken. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test Vachtkleur Dominant Wit 3 geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Dominant Wit 3 in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Dominant Wit 3

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Niet Dominant Wit. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Niet Dominant Wit. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Niet Dominant Wit. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/W20

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Eén kopie van het W20 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel W20 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/W20

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Eén kopie van het W20 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel W20 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/W20

E/E of E/e + a/a

Zwart met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Eén kopie van het W20 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel W20 doorgeven aan zijn nakomelingen.

W20/W20

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Twee kopieën van het W20 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel W20 doorgeven aan zijn nakomelingen.

W20/W20

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Twee kopieën van het W20 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel W20 doorgeven aan zijn nakomelingen.

W20/W20

E/E of E/e + a/a

Zwart met Dominant Wit patroon

Dominant Wit patroon. Twee kopieën van het W20 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel W20 doorgeven aan zijn nakomelingen.

TERUG NAAR BOVEN

P593 Vachtkleur Macchiato (Splashed White)

In 2008 werd een hengstveulen met opvallende witte vlekken geboren uit twee egaal bruine Franches-Montagnes ouderdieren. De vachtkleur ziet eruit als een combinatie van witte vlekken en vachtkleur verdunning en werd ‘‘macchiato’’ genoemd. Uit een klinisch onderzoek is gebleken dat de macchiato hengst doof was en een lage progressieve beweeglijkheid van de spermacellen had.

De test Vachkleur Macchiato (Splashed White) (P593) test een mutatie in het MITF gen. Deze test detecteert twee varianten (allelen). The allel M is dominant. Eén of twee kopieën van het M allel resulteren in de macchiato vachtkleur. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test Macchiato (Witte vlekken) geeft de volgende resultaten:

Resultaat Macchiato

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

Niet-Macchiato

 

Niet-Macchiato. De basiskleur is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/M

Macchiato

Macchiato patroon. Eén kopie van het M allel. Het paard heeft Macchiato vachtpatroon tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel M doorgeven aan zijn nakomelingen.

M/M

Macchiato

Macchiato patroon. Twee kopieën van het M allel. Het paard heeft Macchiato vachtpatroon tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel M doorgeven aan zijn nakomelingen

TERUG NAAR BOVEN

P512 Splashed White 1

Splashed white heet in het Nederlands Witkopbont of Fins bont en is een variabel wit gevlekt patroon, gekenmerkt door een grote bles witte benen, variabele witte vlekken op de buik, een rose huid en vaak blauwe ogen. In andere gevallen zijn de niet gepigmenteerde gebieden heel klein en kunnen ze niet worden onderscheiden van paarden met andere meer subtiele gedepigmenteerde fenotypen. Witkopbont paarden zijn soms doof, hoewel de meeste witkopbont paarden niet doof zijn. Gehoorverlies is het gevolg van het afsterven van noodzakelijke haarcellen, veroorzaakt door het ontbreken van melanocyten in het binnenoor. Hoewel de meerderheid van deze paarden pigment rond de buitenkant van het oor heeft, moet het pigment juist ook in het binnenoor aanwezig zijn om gehoorverlies te voorkomen. Er zijn meerdere mutaties geïdentificeerd die witkopbont veroorzaken. De test Vachtkleur Splashed White 1 (P512) test de mutatie bekend als SW1 in het MITF gen. Deze test detecteert twee varianten (allelen). Het allel SW1 is dominant. Eén of twee kopieën van het SW1 allel resulteren in witkopbont. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test Vachtkleur Splashed White/Witkopbont 1 geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Splashed White 1 in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Splashed White/Witkopbont 1

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Niet witkopbont. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Niet witkopbont. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Niet witkopbont. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/SW1

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos witkopbont

Witkopbont. Eén kopie van het SW1 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SW1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/SW1

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin witkopbont

Witkopbont. Eén kopie van het SW1 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SW1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/SW1

E/E of E/e + a/a

Zwart witkopbont

Witkopbont. Eén kopie van het SW1 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SW1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

SW1/SW1

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos witkopbont

Witkopbont. Twee kopieën van het SW1 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SW1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

SW1/SW1

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin witkopbont

Witkopbont. Twee kopieën van het SW1 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SW1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

SW1/SW1

E/E of E/e + a/a

Zwart witkopbont

Witkopbont. Twee kopieën van het SW1 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SW1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

TERUG NAAR BOVEN

 

P513 Splashed White 2

Informatie over deze test zal binnenkort beschikbaar zijn.

TERUG NAAR BOVEN

P514 Splashed White 3

Splashed white heet in het Nederlands Witkopbont of Fins bont en is een variabel wit gevlekt patroon, gekenmerkt door een grote bles witte benen, variabele witte vlekken op de buik, een rose huid en vaak blauwe ogen. In andere gevallen zijn de niet gepigmenteerde gebieden heel klein en kunnen ze niet worden onderscheiden van paarden met andere meer subtiele gedepigmenteerde fenotypen. Witkopbont paarden zijn soms doof, hoewel de meeste witkopbont paarden niet doof zijn. Gehoorverlies is het gevolg van het afsterven van noodzakelijke haarcellen, veroorzaakt door het ontbreken van melanocyten in het binnenoor. Hoewel de meerderheid van deze paarden pigment rond de buitenkant van het oor heeft, moet het pigment juist ook in het binnenoor aanwezig zijn om gehoorverlies te voorkomen. Er zijn meerdere mutaties geïdentificeerd die witkopbont veroorzaken. De test Vachtkleur Splashed White 3 (P514) test de mutatie bekend als SW3 in het MITF gen. Deze test detecteert twee varianten (allelen). Het allel SW3 is dominant. Eén of twee kopieën van het SW3 allel resulteren in witkopbont. Het allel N is recessief en heeft geen effect op de basiskleur. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test Vachtkleur Splashed White/Witkopbont 3 geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Witte vlekken 3 in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Splashed White/Witkopbont 3

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Niet witkopbont. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Niet witkopbont. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Niet witkopbont. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/SW3

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos witkopbont

Witkopbont. Eén kopie van het SW3 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SW3 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/SW3

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin witkopbont

Witkopbont. Eén kopie van het SW3 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SW3 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/SW3

E/E of E/e + a/a

Zwart witkopbont

Witkopbont. Eén kopie van het SW3 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SW3 doorgeven aan zijn nakomelingen.

SW3/SW3

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos witkopbont

Witkopbont. Twee kopieën van het SW3 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SW3 doorgeven aan zijn nakomelingen.

SW3/SW3

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin witkopbont

Witkopbont. Twee kopieën van het SW3 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SW3 doorgeven aan zijn nakomelingen.

SW3/SW3

E/E of E/e + a/a

Zwart witkopbont

Witkopbont. Twee kopieën van het SW3 allel. Het paard zal een zekere mate van wit vertonen, (het specifieke patroon kan echter niet worden voorspeld), tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SW3 doorgeven aan zijn nakomelingen.

TERUG NAAR BOVEN

P659 Vachtkleur Roan

Roan is een patroon dat gekenmerkt wordt door een gelijkmatige verdeling van evenveel witte als gekleurde haren op het lichaam, terwijl het hoofd, de onderbenen, manen en staart gekleurd blijven. Roan paarden worden geboren met het roan patroon, hoewel dit niet altijd duidelijk is totdat het veulen zijn eerste vacht verloren heeft. De witte en gekleurde haren zijn gelijkmatig verdeeld bij paarden die het klassieke “Roan” gen overerven, wat dit type onderscheidt van verschillende “mimic-roan” patronen die de naam “roaning” hebben. Roaning patronen hebben een onregelmatigere verdeling van witte haren en de overerving van roaning is niet gedefinieerd. De mutatie die de Roan vachtkleur veroorzaakt is nog niet geïdentificeerd. De test Vachtkleur Roan (P659) test voor DNA merkers die geassocieerd zijn met de Roan vachtkleur in verschillende rassen, de DNA merkers kunnen gebruikt worden om vast te stellen of een paard de Roan mutatie heeft en hoeveel kopieën hiervan aanwezig zijn. Deze test detecteert drie varianten (allelen), Rn, Rn* en N. Eén of twee kopieën van het allel Rn resulteren in de Roan vachtkleur. Het allel Rn* komt niet vaak voor en is niet altijd geassocieerd met de Roan vachtkleur, dit allel is alleen bij Tennessee Walking en Rocky Mountain paarden waargenomen. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test Vachkleur Roan geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Roan in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Roan

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Niet Roan. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Niet Roan. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Niet Roan. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

Rn/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos Roan

Eén kopie van het dominante Rn allel. De kleur is vos roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Rn doorgeven aan zijn nakomelingen.

Rn/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin Roan

Eén kopie van het dominante Rn allel. De kleur is bruin roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Rn doorgeven aan zijn nakomelingen.

Rn/N

E/E of E/e + a/a

Zwart Roan

Eén kopie van het dominante Rn allel. De kleur is zwart roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Rn doorgeven aan zijn nakomelingen.

Rn*/N

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos of Vos Roan

Eén kopie van het zeldzame Rn* allel. De kleur kan vos of vos roan zijn, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen.

Rn*/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin of Bruin Roan

Eén kopie van het zeldzame Rn* allel. De kleur kan bruin of bruin roan zijn, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen.

Rn*/N

E/E of E/e + a/a

Zwart of Zwart Roan

Eén kopie van het zeldzame Rn* allel. De kleur kan zwart of zwart roan zijn, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen.

Rn/Rn

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos Roan

Twee kopieën van het dominante Rn allel. De kleur is vos roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paad kan alleen allel Rn doorgeven aan zijn nakomelingen

Rn/Rn

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin Roan

Twee kopieën van het dominante Rn allel. De kleur is bruin roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paad kan alleen allel Rn doorgeven aan zijn nakomelingen

Rn/Rn

E/E of E/e + a/a

Zwart Roan

Twee kopieën van het dominante Rn allel. De kleur is zwart roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paad kan alleen allel Rn doorgeven aan zijn nakomelingen

Rn/Rn*

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos Roan

Eén kopie van het dominante Rn allel en één kopie van het zeldzame Rn* allel. De kleur is vos roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel Rn of allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen

Rn/Rn*

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin Roan

Eén kopie van het dominante Rn allel en één kopie van het zeldzame Rn* allel. De kleur is bruin roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel Rn of allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen

Rn/Rn*

E/E of E/e + a/a

Zwart Roan

Eén kopie van het dominante Rn allel en één kopie van het zeldzame Rn* allel. De kleur is zwart roan, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel Rn of allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen

Rn*/Rn*

e/e + A/A, A/a of a/a

Vos of Vos Roan

Twee kopieën van het zeldzame Rn* allel. De kleur kan vos of vos roan zijn, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paad kan alleen allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen.

Rn*/Rn*

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin of Bruin Roan

Twee kopieën van het zeldzame Rn* allel. De kleur kan bruin of bruin roan zijn, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paad kan alleen allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen.

Rn*/Rn*

E/E of E/e + a/a

Zwart of Zwart Roan

Twee kopieën van het zeldzame Rn* allel. De kleur kan zwart of zwart roan zijn, tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paad kan alleen allel Rn* doorgeven aan zijn nakomelingen.

TERUG NAAR BOVEN

P785 Vachtkleur Sabino 1

Sabino is een algemene beschrijving voor een groep van soortgelijke witte vlekkenpatronen. Het sabino patroon wordt beschreven als onregelmatige vlekken meestal op benen, buik en hoofd, vaak met onscherpe randen. Er is een mutatie ontdekt die verantwoordelijk is voor één type sabino-patroon, Sabino1 genaamd, omdat deze mutatie niet aanwezig is bij alle paarden met sabino-patronen. Waarschijnlijk bestaan er nog meer mutaties die verantwoordelijk zijn voor andere sabino-patronen. De test vachtkleur Sabino 1 (P785) test de genetische status van het KIT gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het allel SB1 is semi-dominant. Eén kopie van het SB1 allel resulteert in paarden met gebroken Sabino patronen en mogelijk een kleine hoeveelheid wit. Twee kopieën van het SB1 allel resulteren in ten minste 90% wit, ookwel Sabino-wit genoemd. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test vachtkleur Sabino 1 geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test vachtkleur Sabino 1 in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Sabino 1

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Geen Sabino 1. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Geen Sabino 1. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Geen Sabino 1. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/SB1

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos sabino

Sabino 1 patroon. Eén kopie van het SB1 allel. Het paard heeft meestal 2 of meer witte benen, een bles, vlekken of vlekjes op het middenstuk en onscherpe randen rond de witte gebieden tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SB1 doorgeven aan zijn nakomelingen

N/SB1

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin sabino

Sabino 1 patroon. Eén kopie van het SB1 allel. Het paard heeft meestal 2 of meer witte benen, een bles, vlekken of vlekjes op het middenstuk en onscherpe randen rond de witte gebieden tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SB1 doorgeven aan zijn nakomelingen

N/SB1

E/E of E/e + a/a

Zwart sabino

Sabino 1 patroon. Eén kopie van het SB1 allel. Het paard heeft meestal 2 of meer witte benen, een bles, vlekken of vlekjes op het middenstuk en onscherpe randen rond de witte gebieden tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel SB1 doorgeven aan zijn nakomelingen

SB1/SB1

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos sabino

Sabino 1 patroon. Twee kopieën van het SB1 allel. Het paard is volledig of bijna volledig wit tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SB1 doorgeven aan zijn nakomelingen

SB1/SB1

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin sabino

Sabino 1 patroon. Twee kopieën van het SB1 allel. Het paard is volledig of bijna volledig wit tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SB1 doorgeven aan zijn nakomelingen

SB1/SB1

E/E of E/e + a/a

Zwart sabino

Sabino 1 patroon. Twee kopieën van het SB1 allel. Het paard is volledig of bijna volledig wit tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel SB1 doorgeven aan zijn nakomelingen

TERUG NAAR BOVEN

P807 Vachtkleur Schimmel

Een paard dat de vachtkleur schimmel vererft, kan met iedere kleur geboren worden. Het gen veroorzaakt progressieve depigmentatie (vervaging) van de haren en wordt beschouwd als de “sterkste” van alle kleur wijzigingsfactoren (genen). Het depigmentatie proces kan jaren duren, maar zodra het haar is gedepigmenteerd, zal de originele kleur nooit meer terugkomen. Sommige veranderlijke schimmels worden volledig wit terwijl andere kleine niet vervaagde stippen houden (ook wel vliegenschimmel genoemd). Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden.

De test vachtkleur Schimmel (P807) test de genetische status van het STX17 gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel G resulteert in de vachtkleur schimmel en het recessieve allel N heeft geen effect op de basiskleur. Het dominante allel G bevat een duplicatie van een gedeelte van het DNA. De test maakt geen onderscheidt tussen paarden die 1 or 2 kopieën van deze duplicatie hebben (N/G or G/G). Alle paarden die de duplicatie hebben worden schimmel.

De test Vachtkleur Schimmel geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Schimmel in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Schimmel

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

Het paard wordt geen schimmel. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Het paard wordt geen schimmel. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Het paard wordt geen schimmel. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/G of G/G

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Schimmel (vos geboren)

Het paard is geboren met de basiskleur vos (tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen) en wordt na verloop van tijd schimmel. Eén of twee kopieën van het allel G. Het paard kan allel N of allel G doorgeven aan zijn nakomelingen

N/G of G/G

E/E of E/e + A/A of A/a

Schimmel (bruin geboren)

Het paard is geboren met de basiskleur bruin (tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen) en wordt na verloop van tijd schimmel. Eén of twee kopieën van het allel G. Het paard kan allel N of allel G doorgeven aan zijn nakomelingen

N/G of G/G

E/E of E/e + a/a

Schimmel (zwart geboren)

Het paard is geboren met de basiskleur zwart (tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen) en wordt na verloop van tijd schimmel. Eén of twee kopieën van het allel G. Het paard kan allel N of allel G doorgeven aan zijn nakomelingen

TERUG NAAR BOVEN

P902 Vachtkleur Overo-factor (OLWS)

Het Overo vachtpatroon is een patroon van onregelmatige horizontale witte vlekken vooral op het lichaam en hoofd. De term frame-overo duidt op de witte vlekken die worden omlijst door een “frame”. Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden. Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden. Hoewel Overo paarden wenselijk zijn, is de mutatie die voor het overo-patroon zorgt gekoppeld aan een dodelijke aandoening bekend als ‘Overo Lethal White Syndrome’ of OLWS. Een veulen met OLWS wordt volledig wit geboren en sterft aan complicaties ten gevolge van darmkanaal afwijkingen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het allel O is semi-dominant. Eén kopie van het allel O resulteert in paarden met een overo vachtpatroon. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

De test Vachtkleur Overo-factor geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Overo-factor in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren bepalen (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Overo-factor

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Geen Overo. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Geen Overo. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Geen Overo. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/O

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos overo

Overo patroon. Eén kopie van het O allel. Het paard heeft het wenselijk overo patroon tenzij gewijzigd door ander kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel O doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/O

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin overo

Overo patroon. Eén kopie van het O allel. Het paard heeft het wenselijk overo patroon tenzij gewijzigd door ander kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel O doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/O

E/E of E/e + a/a

Zwart overo

Overo patroon. Eén kopie van het O allel. Het paard heeft het wenselijk overo patroon tenzij gewijzigd door ander kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel O doorgeven aan zijn nakomelingen.

O/O

Elk resultaat

Letaal (OLWS)

Veulen met Overo Lethal White Syndrome (OLWS), letaal.

TERUG NAAR BOVEN

P903 Vachtkleur Tobiano

Een paard met het Tobiano vachtpatroon, ook wel Platenbont genoemd, heeft gewoonlijk wit onder de spronggewrichten en knieën aan alle vier de benen en witte vlekken op het lichaam met scherpe en mooi afgeronde randen. Het hoofd is donker, met witte aftekeningen zoals die van een effen gekleurd paard. De witte vlekken/platen op het lichaam kruisen in het algemeen de ruggengraat. De huid onder de witte vlekken is roze en onder de gekleurde gebieden zwart. De ogen zijn meestal bruin, maar één of beide kunnen ook blauw of gedeeltelijk blauw zijn. De staart kan uit twee kleuren bestaan, een karakteristiek kenmerk dat zelden gezien wordt bij paarden die niet tobiano zijn. Een paard kan ook mutaties hebben voor andere wijzigingsfactoren (genen) die de vachtkleur verder beïnvloeden.

De test Vachtkleur Tobiano (P903) test voor een genetische factor die invloed heeft op de functie van het KIT gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel TO resulteert in het Tobiano patroon en het recessieve allel N heeft geen invloed op de basiskleur.

De test Vachtkleur Tobiano geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Tobiano in combinatie met de mogelijke resultaten voor de testen die de basis vachtkleuren (Agouti en Vos) weergegeven:

Resultaat Tobiano

Resultaat Vos + Agouti

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos

 

Geen Tobiano. De basiskleur vos is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin

Geen Tobiano. De basiskleur bruin is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

E/E of E/e + a/a

Zwart

Geen Tobiano. De basiskleur zwart is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/TO

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos tobiano

Eén kopie van het dominante TO allel. De kleur is vos tobiano tenzij gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel TO doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/TO

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin Tobiano

Eén kopie van het dominante TO allel. De kleur is bruin tobiano tenzij gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel TO doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/TO

E/E of E/e + a/a

Zwart tobiano

Eén kopie van het dominante TO allel. De kleur is zwart tobiano tenzij gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel TO doorgeven aan zijn nakomelingen.

TO/TO

e/e + A/A, A/a of a/a

 

Vos tobiano

Twee kopieën van het dominante TO allel. De kleur is vos tobiano tenzij gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel TO doorgeven aan zijn nakomelingen.

TO/TO

E/E of E/e + A/A of A/a

Bruin Tobiano

Twee kopieën van het dominante TO allel. De kleur is bruin tobiano tenzij gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel TO doorgeven aan zijn nakomelingen.

TO/TO

E/E of E/e + a/a

Zwart tobiano

Twee kopieën van het dominante TO allel. De kleur is zwart tobiano tenzij gewijzigd zijn door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel TO doorgeven aan zijn nakomelingen.

TERUG NAAR BOVEN

P305 Vachtkleur Appaloosa Patroon-1 (PATN1)

Het Appaloosa stippen patroon, ook bekend als Leopard Complex spotting (LP) omvat een hele verzameling bijzondere witpatronen bij paarden. Appaloosa kleurige paarden hebben drie aanvullende karakteristieke kenmerken: huidpigmentatie (“mottled”) op snuit en/of geslachtsdelen, gestreepte hoeven en een witte oogrok (sclera). Het Appaloosa patroon is het resultaat van een incompleet dominante mutatie het TRPM1 gen, dit gen is ook bekend als het LP gen. Het LP gen is verantwoordelijk voor het tot uiting komen van de diverse Appaloosa patronen, terwijl andere genen de omvang (of hoeveelheid) van het wit bepalen. Een van de genen die geassocieerd is met een verhoogde hoeveelheid wit bij LP paarden is geïdentificeerd (RFWD3) en wordt Pattern-1 (PATN1) genoemd. De Vachtkleur Appaloosa Patroon-1 (PATN1) test (P305) test de genetische status van het PATN1 gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel PATN1 resulteert in een verhoogde hoeveelheid wit bij paarden die tenminste een kopie van het LP allel op het LP gen hebben. Het recessieve allel N heeft geen invloed op de basis vachtkleur. Paarden die één kopie van het LP allel in combinatie met tenminste een kopie van het PATN1 allel hebben zijn meestal Leopard/Panterbont of bijna Leopard. Paarden die twee kopieën van het LP allel hebben in combinatie met tenminste een kopie van het PATN1 allel zijn meestal Few-spot of bijna Few-spot. Paarden die tenminste een kopie van het PATN1 allel maar geen kopie van het LP allel hebben zullen geen Appaloosa vachtkleur hebben maar kunnen wel allel PATN1 doorgeven aan nakomelingen.

De test Vachtkleur Appaloosa Patroon-1 (PATN1) geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test Vachtkleur Appaloosa Patroon-1 (PATN1) in combinatie met de mogelijke resultaten voor het LP gen weergegeven.

Resultaat PATN1

Resultaat LP

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

N/N

Niet Appaloosa

De basiskleur is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

N/LP

Blanket Appaloosa/Schabrakbont

Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/N

LP/LP

Snow cap Appaloosa

Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen Het paard lijdt aan Congenitale Stationaire Nachtblindheid (CSNB).

N/PATN1

N/N

Niet Appaloosa

De basiskleur is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan allel N of allel PATN1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/PATN1

N/LP

Leopard/Panterbont of bijna Leopard

Het paard kan allel N of allel PATN1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/PATN1

LP/LP

Few-spot of bijna Few-spot.

Het paard kan allel N of allel PATN1 doorgeven aan zijn nakomelingen. Het paard lijdt aan Congenitale Stationaire Nachtblindheid (CSNB).

PATN1/PATN1

N/N

Niet Appaloosa

De basiskleur is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel PATN1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

PATN1/PATN1

N/LP

Leopard/Panterbont of bijna Leopard

Het paard kan alleen allel PATN1 doorgeven aan zijn nakomelingen.

PATN1/PATN1

LP/LP

Few-spot of bijna Few-spot

Het paard kan alleen allel PATN1 doorgeven aan zijn nakomelingen. Het paard lijdt aan Congenitale Stationaire Nachtblindheid (CSNB).

TERUG NAAR BOVEN

P311 Nachtblindheid / Vachtkleur Appaloosa patroon

Het Appaloosa stippen patroon, ook bekend als Leopard Complex spotting (LP) omvat een hele verzameling bijzondere witpatronen bij paarden. Appaloosa kleurige paarden hebben drie aanvullende karakteristieke kenmerken: huidpigmentatie (“mottled”) op snuit en/of geslachtsdelen, gestreepte hoeven en een witte oogrok (sclera). Het Appaloosa patroon is het resultaat van een incompleet dominante mutatie het TRPM1 gen, dit gen is ook bekend als het LP gen. Het LP gen is verantwoordelijk voor het tot uiting komen van de diverse Appaloosa patronen, terwijl andere genen de omvang (of hoeveelheid) van het wit bepalen. De CSNB / Leopard Spotting test (P311) test de genetische status van het LP (TRPM1) gen. Dit gen heeft twee varianten (allelen). Het allel LP is incompleet-dominant en expressie van het Appaloosa patroon is variabel, variërend van afwezig tot extreem witte patronen. Indien een paard tenminste een kopie van het LP allel heeft, dan kan het Appaloosa patroon tot uiting komen. De hoeveelheid aanwezig wit is niet dosisgerelateerd, paarden met twee kopieën van het LP allel kunnen minimale expressie van witte patronen hebben. Het recessieve allel N heeft geen invloed op de basis vachtkleur. De variatie in de hoeveelheid wit bij Appaloosa kleurige paarden wordt gecontroleerd door andere genen, waarvan er één PATN1 is. Paarden die één kopie van het LP allel in combinatie met tenminste een kopie van het PATN1 allel hebben zijn meestal Leopard/Panterbont of bijna Leopard. Paarden die twee kopieën van het LP allel hebben in combinatie met tenminste een kopie van het PATN1 allel zijn meestal Few-spot of bijna Few-spot. Paarden die twee kopieën van het LP allel hebben, lijden aan Het paard lijdt aan Congenitale Stationaire Nachtblindheid (CSNB), het onvermogen om te zien bij weinig of geen licht.

De test CSNB / Leopard Spotting geeft de volgende resultaten, in onderstaand schema worden de resultaten van de test CSNB / Leopard Spotting in combinatie met de mogelijke resultaten voor de vachtkleur Appaloosa Patroon-1 (PATN1) test weergegeven.

Resultaat LP

Resultaat PATN1

Vachtkleur

Omschrijving

N/N

N/N

Niet Appaloosa

De basiskleur is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/LP

N/N

Blanket Appaloosa/Schabrakbont

Het paard kan allel N of allel LP doorgeven aan zijn nakomelingen.

LP/LP

N/N

Snow cap Appaloosa

Het paard kan alleen allel LP doorgeven aan zijn nakomelingen. Het paard lijdt aan Congenitale Stationaire Nachtblindheid (CSNB)

N/N

N/PATN1

Niet Appaloosa

De basiskleur is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen.

N/LP

N/PATN1

Leopard/Panterbont of bijna Leopard

Het paard kan allel N of allel LP doorgeven aan zijn nakomelingen.

LP/LP

N/PATN1

Few-spot of bijna Few-spot.

Het paard kan alleen allel LP doorgeven aan zijn nakomelingen. Het paard lijdt aan Congenitale Stationaire Nachtblindheid (CSNB)

N/N

PATN1/PATN1

Niet Appaloosa

De basiskleur is niet gewijzigd tenzij gewijzigd door andere kleur modificerende genen. Het paard kan alleen allel N doorgeven aan zijn nakomelingen

N/LP

PATN1/PATN1

Leopard/Panterbont of bijna Leopard

Het paard kan allel N of allel LP doorgeven aan zijn nakomelingen.

LP/LP

PATN1/PATN1

Few-spot of bijna Few-spot

Het paard kan alleen allel LP doorgeven aan zijn nakomelingen. Het paard lijdt aan Congenitale Stationaire Nachtblindheid (CSNB)

TERUG NAAR BOVEN

Datum: 31 januari 2019, versie 6